cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Registration open for Discovery Summit Europe. User Group Members benefit from a 25% discount with the code: DSEUgroup24
Choose Language Hide Translation Bar
Carole1
Level II

3 וובינרים נוספים ביוני

הצטרפו ל-3 וובינרים בחודש הקרוב, ב-7, ב-12 וב-21 ליוני.

 

אופטימיזציה של תהליך חדש מהרגע הראשון בעזרת תכנון ניסויים (DOE)

ב- 7 ליוני- 16:00-17:00- הצטרפו אונליין

 

הוובינר יתמקד בניתוח מקרה של חברה שחיפשה להביא לשוק מוצר חדש אך ניצבה מול קשיים בהגדלת נפח הייצור. הפרויקט לא זו בלבד שסייע למסחר מוצר חדש מהר יותר, אלא גם שיפר את קצב המצאתם של מוצרים חדשים ונתן יתרון של חדשנות לחברה.

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 

די לפתרונות זמניים! שימוש בנתונים למציאת פתרונות מתמשכים למשברי איכות ותשואה.

ב- 12 ליוני- 16:00-17:00- הצטרפו אונליין

ניתוח מקרה של חברה עם בעיות של כשלים חוזרים בקו היצור. מהנדסיה ציודו בידע הדרוש לשליטה על תהליכי הייצור שהביא למוצר סופי באיכות טובה באופן עקבי, צמצם את הבזבוז על אצוות פסולות ומנע פגיעה בתדמית החברה.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

מידול לחזוי לקבלת החלטות עסקיות חכמות יותר

ב- 21 ליוני- 16:00-17:00- הצטרפו אונליין

מודל בנוי היטב יספק לארגון את התובנות הדרושות לקבל החלטות אסטרטגיות י מושכלות. המודלים המוצלחים ביותר הם אלה שמקורם בכריית נתונים.

בוובינר תלמד/י:

  • למצוא קשרים מנתונים קודמים הכוללים מספר רב של משתנים רועשים
  • לנצל את המודל שהתקבל לענות על השאלות שלך
  • להסיק מסקנות מבוססות מודלים סטטיסטיים ולקבל החלטות מושכלות

 

 

 

 

1 REPLY 1
ptolomey
Level III

Re: 3 וובינרים נוספים ביוני

תודה

נראה מעניין